Nhà trường có 3 khu vực: Tích Tường - Như lệ - Tân Mỹ. có 8 phòng học,1 phòng bếp 1 chiều, 1 nhà hiệu bộ, phòng y tế, phòng âm nhạc, phòng bảo vệ, nhà thể chất, sân chơi và đồ chơi ngoài trời.